Wat is Cryptocurrency en waarom is dat interessant voor mij?

Cryptocurrency is digitaal geld dat bestaat uit een reeks van unieke cijfers en getallen. Cryptovaluta maakt gebruik van zogeheten blockchain technologie. Met deze technologie staat cryptocurrency op een groot netwerk van computers, die cryptografische rekensommen uitvoeren. Hierdoor blijft de valuta veilig opgeborgen in het netwerk.

De Blockchain is een digitale database, waar niet slechts 1 centraal persoon of bedrijf de informatie in de blocks kan aanpassen; veranderingen gebeuren in een netwerk van knooppunten oftewel nodes, die allemaal een stukje van de opgeslagen informatie verwerken en verifiëren. De computers werken allemaal onafhankelijk van elkaar, waardoor de data niet te manipuleren is.

We zijn ervan overtuigd dat de web3.0/crypto ontwikkelingen een nieuwe toekomst gaan scheppen. De vele innovaties die momenteel plaatsvinden zijn daar een teken van.

Het is verstandig om spreiding aan te brengen in uw beleggingsportefeuille door te investeren in verschillende beleggingscategorieën. Cryptocurrency manifesteert zich als een nieuwe beleggingscategorie die daarin niet mag ontbreken.

Wat is Web 3.0?

In Web3.0 worden we eigenlijk met z’n allen de baas over het web. Daarnaast zal alle data met elkaar verbonden zijn op een decentrale manier. In het huidige Web2.0 is de data in handen van enkele grote spelers zoals Google en Facebook. Bij Web3.0 wordt de data decentraal opgeslagen en ligt de macht bij de gebruikers zelf.

De kans dat cryptocurrency en blockchain veel gaan bijdragen aan Web3.0 is erg groot. Blockchain is namelijk ook decentraal en het is daarnaast een grootboek waarin data opgeslagen kan worden.

Zogeheten Smart contracts gaan eveneens deel uitmaken van Web3.0. Zij kunnen ervoor zorgen dat bepaalde taken automatisch, maar toch veilig worden uitgevoerd, zonder dat hier een intermediair zoals een bank of notaris aan te pas hoeft te komen. Feitelijk vervangen zij de partijen die nu het vertrouwen in de transactie borgen. Dit vertrouwen wordt dadelijk afgedwongen door duizenden decentrale computers die de transactie controleren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over het fonds?

U kunt ons bereiken via contact@trueassetfund.com of telefonisch via 085-0028137.

Hoe kan ik deelnemen aan het fonds? (Wat zijn de voorwaarden?)

Deelnemen aan True Asset Fund kan vanaf een inleg van EUR 125.000. Het gewenste inlegniveau is in overleg met de Fonds Manager bespreekbaar. Voorafgaand aan de participatie doorloopt u een Customer Due Dilligence traject en voorzien wij u van alle benodigde informatie zoals een prospectus en een Essentieel Informatie Document (EID). Op deze wijze kunt u zelf goed bepalen of deze investering bij uw risicoprofiel past.

We dringen er bij potentiële investeerders op aan om de beschikbare documentatie grondig te lezen en te bestuderen. We achten alle deelnemers volledig bewust van alle risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in digitale activa. Er kunnen situaties zijn waarin de winst lager is dan verwacht en er kunnen ook verliezen zijn voor beleggers.

Valt het fonds onder AFM en DNB toezicht?

De beheerder True Asset Fundmanager B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder registratienummer 50026454.

Hoe wordt er met mij gecommuniceerd als ik ga participeren in het fonds?

Wij hechten veel waarde aan de communicatie met onze participanten. Wij zijn dagelijks bereikbaar via mail en telefonisch en op afspraak op locatie. Enkele maanden na de instap staat er standaard een eerste evaluatiegesprek. Onze participanten krijgen toegang tot een portal die vanaf de computer/tablet of telefoon kan worden geraadpleegd. Hierin staat de wekelijkse “Net Asset Value” vermeld en de investeringen die zijn gedaan door het fonds. Op 2- wekelijkse basis verschijnt er een nieuwsbrief met daarin de laatste actualiteiten vanuit de markt.

Waar moet ik op letten?

Cryptocurrencies zijn zeer volatiel en kenmerken zich door grote schommelingen op korte en lange termijn. De risico’s van deze investering zijn zeer hoog. We adviseren dan ook om met een beperkt deel van uw vermogen in deze categorie te investeren. Voor meer informatie met betrekking tot de risico’s en andere belangrijke zaken waarvan u kennis dient te nemen alvorens deel te nemen verwijzen wij naar het Essentiele Informatie Document (EID) en de prospectus. Deze zijn op te vragen via contact@trueassetfund.com

Welke kosten rekent True Asset Fund voor haar diensten?

Naast een toetredingsfee van 0,1% rekent True Asset Fund een 2% management fee op jaarbasis (maandelijks achteraf te betalen) en 20% performance fee over de stijging van de Net Asset Value (per kwartaal, achteraf te betalen). Daarnaast worden kosten gerekend voor eventueel (gedeeltelijk) uitstappen. Alle kosten staan transparant verwoord in de prospectus.

Hoe kan ik het fonds bereiken?

True Asset Fund is dagelijks bereikbaar via contact@trueassetfund.com of via 085-0028137